Oxytree na veletrhu Živitelka v Českých Budějovicích pavilon R1

Chystáte se do Českých Budějovic? V pavilonu R1, který je věnován dřevu, stromům, lesnictví a myslivectví jsme pro vás nachystali stánek, kde se můžete opět podívat na dřevo z vzrostlého 6-letého stromu Oxytree a dozvědět se spoustu informací, jak strom Oxytree pěstovat, aby byl co nejvyšší.

Plán areálu – Živitelka

oxytree_stanek

Za rok 2016 jsme vysázeli v Česku, Polsku a na Slovensku více jak 170 000 saze­nic rychle rostoucího kyslíkového stromku.

Rychle rostoucí dřeviny nejsou u nás žád­nou novinkou, ale i přesto jsou vnímáni čeští pěstitelé spíše jako začátečníci v péči o rychle rostoucí dřeviny (RRD). Od květ­na 2015 se můžete setkat s Oxytree (klon odrůd Pavlovnie Elongata a Fortunei), který po 6 letech na větších výsadbách umožní vytěžit velké množství kubíků dřeva. Dosa­huje totiž průměru kmene až 35 cm. Právě průměr kmene je klíčový při rozhodování, zda budete pěstovat stromy pouze jako biomasu a nebo pro budoucí prodej do nábytkářského průmyslu, kde je odkupní cena mnohem zajímavější.

Jaké další služby nabízíme?

  • Poradíme Vám s rozborem půdy
  • Zorganizujeme prohlídku větší plantáže výsadby Oxytree
  • Pomůžeme vám s kalkulací nákladů na výsadbu

Zajímá vás, kolik by stála výsadba na vašem pozemku se vším všudy? Zavlažování + sazenice + hnojiva + úprava půdy? Pomůžeme vám to spočítat.

Připravte si tyto informace

  • Velikost pozemku
  • Místo, kde budete sázet

Napište nám support.cz@oxytree.com , nebo příjďte na náš stánek – Agrosalon Živitelka 2017, pavilon R1.

 

Vyplatí se tedy v ČR sázet rychle rostoucí stromy a jaká je návratnost?

Můžeme uvést konkrétní příklad na Oxytree, kde známe bližší hodnoty z výzkumu pěsto­vaní na Španělské univerzitě, z okolních států a z monitoringu pěstování Oxytree v ČR.

Na 1 ha pozemku vysázíte 500 stromků (v rozmezí 4X5m). První dva roky jsou pro sazeničky nejdůležitější, tvoří se v nich totiž silný kořenový systém, který žene stromek nahorů do výšky I do hloubky. Po 6 letech je strom připravený k těžbě a dává v ideálních podmínkách 0,5 m3 dřeva. 0,5 kubíku dře­va z druhu paulovnie se na trhu prodává za 50 Euro a více. Máme tedy 25 000 Euro po první těžbě mínus vstupní investice (úprava půdy, zavlažovaní, hnojiva, oplocení), tyto kalkulace nám poskytnou povědomí, jaká je návratnost z jednoho hektaru výsadby. Oxy­tree se po vytěžení ještě 4 X zregeneruje do původní výšky již během 4 let, díky silnému kořenovému systému. V chladnějších oblas­tech např. Vysočiny můžeme na těžební výš­ku čekat třeba o 2 – 3 roky déle.